Oud en Nieuw

"Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, kan een leraar voor zichzelf worden"

naar Confucius, Chinees filosoof

Het oude koesteren, het nieuwe omarmen. Als psychotherapeut ben ik overtuigd geraakt van de waarde van dit eeuwenoud adagium. Heel wat mensen lopen ergens in hun leven wel eens vast. Wat voorheen leek te werken, doet dat ineens niet meer. In therapie gaat het vaak om het vinden van een nieuw evenwicht. Oude talenten en capaciteiten worden hervonden en nieuw leven ingeblazen, aangevuld met nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden, en daardoor ook vaak nieuwe motivatie en energie.

Psychotherapie is niet iets wat je overkomt of opgelegd w‚Äčordt, maar iets waarin je - met hulp van de therapeut - zelf registreert, reflecteert en regisseert. Het uiteindelijke doel van de therapie bestaat erin zichzelf overbodig te maken. En zo kan je dus die leraar voor jezelf worden.

Oud en Nieuw dus, oorspronkelijk ook verwijzend naar de twee vestigingen. Bij de opstart van de praktijk in 2012 kende de praktijk zowel een vestiging op de Oude Tiensebaan (Bekkevoort) als op de Nieuwe Markt (Overpelt). Deze laatste is echter momenteel niet meer open. 

De praktijk richt zich enkel op (jong-)volwassenen. 

Spreekt psychotherapie je aan? Neem een kijkje op de website en als je vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact op!