Psychotherapie, iets voor mij?

De tijd waarin alles wat met "psy" te maken had, geassocieerd werd met "gek" of "zot", ligt gelukkig ver achter ons. Ambulante psychotherapie vandaag de dag is daarentegen voornamelijk aangewezen bij mensen die verbaal vaardig zijn, in staat zijn te reflecteren en al over een zekere zelfkennis beschikken. Om maar te zeggen, om in psychotherapie te gaan, moet je dus niet zot zijn...

Veel mensen die in psychotherapie gaan, zijn mensen die lange tijd vrij goed functioneerden (op vlak van studeren, werken, familie, vrienden, relatie, hobby's,.... ). Op een bepaald moment echter kunnen mensen toch te kampen krijgen met klachten die hen hinderen in hun dagelijks leven.

Veelvoorkomend zijn stressklachten, depressieve en angstklachten die in allerlei gedaanten kunnen opduiken. 

Enkele voorbeelden:

  • neerslachtigheid en verminderde plezierbeleving
  • motivatieverlies, niet weer weten wat/ waar je naar toe wil, geen plannen meer maken
  • vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden
  • stressklachten, gespannenheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen
  • angstige gevoelens
  • perfectionisme, faalangst
  • angst voor iets heel specifiek (fobieën), paniekaanvallen
  • dwanggedachten
  • .....enzovoort. 

Dit lijstje is zeker niet volledig, maar geeft je misschien een idee bij welke klachten je baat kan hebben bij psychotherapie. 

In psychotherapie wordt doorgaans gestart met één en ander op een rijtje te zetten. We brengen de klachten in kaart en bekijken met welke factoren deze klachten verband houden. Wat heeft misschien ooit bijgedragen aan het ontstaan van de klachten, maar minstens zo belangrijk, wat doet de klachten voortbestaan? Als dit plaatje min of meer volledig is, proberen we deze klachten te verhelpen. Zowel inzichtgevende, explorerende als gedragsmatige vaardigheden worden hierbij (verder) ontwikkeld. Maar vaak gaat psychotherapie verder dan het punt waarop de klachten verdwenen zijn. Misschien wil je je leven op een bepaald vlak ook een nieuwe wending geven, wil je nieuwe keuzes maken die beter passen bij je wie bent of wil worden. Het gaat dus niet alleen om het minderen van klachten, van datgene waar je vanaf wil, maar ook om datgene wat je wél wil. Hoe wil je wél in het leven staan en hoe kan je dit realiseren?

Gesprekken vormen uiteraard een heel belangrijk onderdeel in dit hele proces. Toch beperkt psychotherapie zich niet tot de therapiekamer alleen. Wil je bepaalde gewoontes in je denken en je gedrag die er mettertijd ingeslopen zijn, veranderen, dan vereist dit dat je ook tussen de sessies hieraan werkt. Hoe precies? Om dit uit te zoeken, helpt de therapeut je uiteraard.

Zit je toch nog met twijfels? Als je wil, kan je een verkennend gesprek hebben. In dit gesprek zetten we een aantal dingen op een rij, wordt feedback gegeven op jouw specifieke situatie en hebben we de kans in te gaan op eventuele vragen. Na dit gesprek beslis je of je al dan niet met de therapie wenst verder te gaan.