Wie is wie?

Wanneer men op zoek is naar hulpverlening bij psychische klachten, dreigt men soms door de bomen het bos niet meer te zien: "psychiater", "psycholoog", "psychotherapeut", "coach", allerlei andere soorten therapeuten,... je treft het hele waslijst aan van verschillende benamingen. Deze verwarring heeft ondermeer te maken met het feit dat jarenlang de uitoefening van klinisch psycholoog en psychotherapeut niet wettelijk geregeld was.

enkele richtingaanwijzers:

Een psychiater is een arts die zich na zijn basisopleiding specialiseerde in psychiatrie. Dat hij/zij in eerste instantie arts is, maakt dat hij/zij medicatie mag voorschrijven en ook opgenomen is in de R.I.Z.IV-nomenclatuur. Een consult bij een psychiater wordt dus terugbetaald door het ziekenfonds. 

Een psycholoog volgde een 5-jarige universitaire opleiding. Hij/zij is echter geen arts en kan dus geen medicatie voorschrijven. De titel van psycholoog is wel beschermd, wat inhoudt dat niet iedereen zich zomaar psycholoog mag noemen. De psychologencommissie verleent een erkenning aan diegenen die aan de nodige vereisten voldoen.

Het verhaal bij de psychotherapeut ligt complexer. Jarenlang was de titel "psychotherapeut" niet wettelijk beschermd en kon dus eigenlijk iedereen zich uitgeven als psychotherapeut, zelfs zonder enige opleiding. Momenteel wordt volop gewerkt aan een wettelijk kader voor de uitoefening van psychotherapie. Hierbij worden opleidingsvereisten bepaald en zo de nodige kwaliteitsgaranties voor de patiƫnt geboden.

Met deze erkenning ligt ook de weg open voor een terugbetaling door het R.I.Z.V. Maar tot op de dag van vandaag staat dit niet op punt.